Třinec

+420 602 137 095

Kyjov

+420 602 419 465

Tábor

+420 602 419 451

Servis čerpacích stanic PHM

(dle ČSN 75 3415, ČSN 65 0202)

Vizuální kontrola a těsnostní zkoušky nádrže, ultrazvukové měření stěn nádrže, čištění nádrže od ropných produktů, opravy nádrže a rozvodných potrubí, montáž a servis signalizace proti přeplnění, kontroly technologického zařízení a neprůbojných pojistek.

REZERVOVAT SLUŽBU ›

Servis jímek a odlučovačů

(dle ČSN 75 0905 a zákona 254/2001 Sb.)

Vizuální kontrola vodotěsnosti jímky, servisní zajištění jímky, čištění betonové jímky, odlučovače ropných látek a lapáku nečistot, zajištění odběrů vzorků vypouštěných vod a jejich analýza v akreditované laboratoři.

REZERVOVAT SLUŽBU ›

Sanační práce

Sanační práce ropných úložišť, zajištění monitoringu ropného úložiště, likvidace vadných nebo odstavených nádrží, demolice, demontáž a likvidace olejových skladů a kotelen, mobilní zařízení na dělení ocelových prvků: řezání pilou za studena, stříhání materiálu, řezání vodním paprskem.

REZERVOVAT SLUŽBU ›

Likvidace a přeprava nebezpečných odpadů

(dle zákona 541/2020 Sb.)

Sběr tekutých nebezpečných odpadů na bázi ropných látek a jejich přeprava ke zpracování či odstranění, přeprava tekutých nebezpečných odpadů cisternovým vozidlem v ADR, zabezpečení havarijní pohotovosti pro subjekty se zvýšeným rizikem havárie (znečištění spodních a povrchových vod) ve smyslu zákona o vodách.

REZERVOVAT SLUŽBU ›